Hoe verbinden we de leefwereld van de oudere en de systeemwereld?

Geplaatst door Elwin op 25-09-2015

 

Zorginnovaties: The sky is the limit, maar helpen ze de oudere?

Zorginnovaties, een prachtig woord! En bovendien een remedie tegen vrijwel iedere kwaal, letterlijk en figuurlijk, als je de experts mag geloven. Vol enthousiasme begon ik dan ook een jaar geleden na te denken over een seminarprogramma over innovaties in ouderenzorg.

Er bleek een nieuwe wereld voor me open te gaan. Technisch is de sky the limit! Maar sluiten al die innovaties nou daadwerkelijk aan bij de behoeften van onze ouderen? En zijn de ouderen betrokken bij het ontwikkelen van apps, zorgrobots en andere hulpmiddelen?

Systeeminnovaties

Deze vraag bleef mij bezighouden. Sterker nog, ik kreeg het gevoel dat hetgeen er ontbrak bij de ontwikkeling en implementatie van technische innovaties, ook aan de orde was bij innovaties op andere terreinen. Denk aan nieuwe wetgeving, grote organisatorische veranderingen of aan combinaties van deze 2.

De verschuiving van zorgketens naar ondersteuningsnetwerken is niets minder dan een paradigmashift, een totale verandering van systeem. Dat betekent dat mensen en organisaties op zoek moeten naar een nieuwe rol en zich allerlei nieuwe kennis en vaardigheden eigen moeten maken.

Verbinden is de sleutel voor Ouderenzorg 3.0

Het seminar is af (zie Checklist Ouderenzorg 3.0 op www.haagscongresbureau.nl) , maar gaat inmiddels over deze enorme omslag in het denken en doen. Het begint met de uitgangspunten van de nieuwe wetten, hoe je dit kunt vormgeven met elkaar gebruikmakend van de behoeften van de ouderen zelf en tenslotte, hoe je dit kunt ondersteunen door de inzet van zorginnovaties.

Kortom: Hoe verbinden we de systeemwereld (wetten, organisaties, regels, techniek) en de leefwereld van de oudere?

Graag hoor ik uw ideeën en reacties op dit onderwerp en op deze centrale vraag. Mag ik van u leren?

Congresprogramma’s

Inspireren, leren, netwerken en profileren. Ons programma dient uw doelen.

Naar congresprogramma’s »

Trainingen & leergangen

Ervaringsleren met collega's en echt werken aan verandering. Wij maken een programma dat werkt.

Naar trainingen & leergangen »

Branche- & bedrijfsdagen

Uw branche, organisatie of product sterker positioneren. Kies positie met een sterk programma.

Naar branche- & bedrijfsdagen »